Wat is Mediation?

Als twee partijen een conflict met elkaar hebben en er samen niet meer uitkomen, kan Mediation uitkomst bieden. Mediation is een professionele vorm van conflictbemiddeling, waarbij de betrokkenen, onder leiding van een neutrale conflictbemiddelaar (de Mediator) samen werken om te komen tot een voor hen aanvaardbare en werkbare oplossing.
Voor vrijwel elk geschil bestaat een oplossing die voor de betrokken personen aanvaardbaar is.

Iemand in een conflictsituatie ziet vaak geen manier om het op te lossen. De verhoudingen kunnen dan steeds harder worden, emoties gaan overheersen waardoor een goed gesprek niet meer mogelijk is. Een mediator kan dan uitkomst bieden. Een mediator mengt zich niet in de discussie, maar begeleidt u om een eigen oplossing te bedenken. In de meeste situaties wordt een oplossing gevonden waarmee alle betrokkenen tevreden zijn.

Tegenwoordig worden steeds meer geschillen opgelost met Mediation, zowel persoonlijke als zakelijke kwesties.

Mediator Den Haag

De voordelen van Mediation ten opzichte van andere vormen van geschillenbeslechting

Mediation heeft veel voordelen boven een juridische procedure.
Een verschil tussen beide is dat een mediator voor alle betrokken partijen werkt en u beiden geen eigen advocaat hoeft te kiezen. Dit scheelt kosten. Ook werkt Mediation veel sneller dan bijvoorbeeld een juridische procedure. Ook dit scheelt kosten en ook tijd.
Een rechter doet zijn uitspraak op basis van bewezen feiten. Bij Mediation wordt aandacht gegeven aan de belangen van de partijen. Rechtspraak is dan ook gericht op het verleden, Mediation op de toekomst.
De uitspraak van een rechter is bindend. Een mediator velt geen oordeel, dringt geen oplossingen op en neemt geen besluiten. U doet dit zelf: u denkt zelf na over de oplossing en bepaalt deze ook uiteindelijk. Hierdoor is er een veel grotere acceptatie van de uitkomst door de betrokkenen. Bovendien zijn er bij Mediation geen winnaars en ook geen verliezers. Het doel is immers dat u er samen uitkomt waardoor er een win-winsituatie ontstaat.

Enkele kenmerken van Mediation

Een Mediator is een deskundige die beschikt over veel gespreksvaardigheden om een gesprek tussen partijen te begeleiden. Hij is onafhankelijk en onpartijdig en heeft geen belang bij de uitkomst. Hij onderzoekt de problemen en begeleidt het gesprek zodat de partijen een oplossing vinden waarin ze zich allen kunnen vinden. Daarnaast is Mediation vrijwillig en is alles wat besproken wordt vertrouwelijk.

Mediation in het kort

In de Mediation kan een aantal fasen worden onderscheiden.

  1. In de introductiefase wordt de werkwijze van Mediation toegelicht en wordt bekeken wie de betrokken partijen zijn. Er worden verschillende afspraken gemaakt, o.a. over de verdeling van de kosten, de vertrouwelijkheid van de gedeelde informatie en er wordt afgesproken wanneer de gemaakte afspraken gelden.
  2. In de exploratiefase bekijken we de feiten, maar ook de gedachten, intenties en emoties daarbij. In deze fase wordt ook duidelijk wat er echt van belang is en wat de grootste zorg is. Hierna wordt gekeken of het mogelijk is om ook vooruit te kijken in plaats van alleen naar het verleden.
  3. In de onderhandelingsfase worden de individuele belangen duidelijk. Hierin zijn vaak gemeenschappelijke, verenigbare en tegenstrijdige belangen te onderscheiden.
  4. De afsluitingsfase houdt in dat er afspraken worden gemaakt. Meestal worden de afspraken schriftelijk vastgelegd.

Mediation is niet hetzelfde als het komen tot een compromis. Niemand hoeft nl. concessies te doen, tenzij u dit zelf wilt. Meestal is het zo, dat, als partijen weten wat iemand bedoeld heeft, ze beiden een oplossing kiezen die voor beiden winst oplevert en niet voor de één winst en voor de ander verlies.

Maak een afspraak bij mij
Op het contactformulier kunt u aangeven dat u een afspraak wilt maken. Na ontvangst van het ingevulde contactformulier, zal ik telefonisch contact opnemen. U kunt ook telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken.