Mijn tarief

Een mediationbijeenkomst duurt anderhalf á twee uur. Bij het begin van de Mediation wordt een inschatting gemaakt van het aantal bijeenkomsten dat nodig zal zijn.

Praktijk voor Mediation werkt op basis van een uurtarief. Het tarief voor de werkzaamheden van de Mediator bedraagt €180 per uur (exclusief 21% btw). Onder het uurtarief vallen de daadwerkelijke Mediationgesprekken en kantoorwerk.

De kosten zijn exclusief de eventuele kosten van de huur van een gespreksruimte, reiskosten, het vervaardigen van eventuele rapportages en de kosten van eventuele bij de Mediation betrokken derden.

Meestal worden de kosten in gelijke delen door de partijen betaald. Het staat u vanzelfsprekend vrij om andere afspraken over de kostenverdeling te maken.

De meeste Rechtsbijstandverzekeringen vergoeden de kosten voor Mediation. Ik adviseer om dit na te kijken in de polisvoorwaarden of ernaar te informeren bij uw verzekering.

Maak een afspraak bij mij
Op het contactformulier kunt u aangeven dat u een afspraak wilt maken. Na ontvangst van het ingevulde contactformulier, zal ik telefonisch contact opnemen. U kunt ook telefonisch contact opnemen om een afspraak te maken.