Relatie mediation – Relatiecoaching

Het gezin of de familie is voor de meeste mensen erg belangrijk, zelfs belangrijker dan iets anders. U bent immers met elkaar verbonden.

Deze relaties tussen mensen hebben aandacht en zorg nodig.

Hoeveel zorg u hier ook aan besteedt, toch kunnen in verschillende familierelaties problemen ontstaan: in de relatie met uw partner, maar ook met uw kinderen, of in relatie met uw ouders of broers en zussen. Problemen in deze situaties kosten heel veel energie.

Vaak is het erg moeilijk om hierover een constructief gesprek te hebben, juist vanwege de betrokkenheid bij en verbondenheid met elkaar. Het werkt dan heel goed door gesprekken met een objectieve buitenstaander te hebben.

Bij relatiecoaching of relatie mediation bekijken we hoe de relatie in elkaar zit.

  • Hoe gaat u met elkaar om?
  • Welke patronen zijn er in de relatie aanwezig?
  • Wat zijn uw behoeften?
  • Wat zijn uw verwachtingen van elkaar?

Door al deze punten openlijk te bekijken, te delen en te bespreken met elkaar, kunt u opnieuw vertrouwen in elkaar én in uzelf krijgen. Hierdoor gaan gesprekken met elkaar beter verlopen en wordt het gemakkelijker misverstanden en irritaties met elkaar te bespreken. U zult beter in staat zijn negatieve patronen te doorbreken en eventuele geschilpunten klein te houden en op te lossen. U kunt het weer leuk krijgen met elkaar en de band wordt beter.

Veel problemen komen vaak voort uit miscommunicatie. Daarom kijken we ook naar uw manier van communiceren met elkaar. Hoe communiceert u met elkaar? En zegt u inderdaad wat u bedoelt te zeggen?

Hebt u nog vragen of wilt u een afspraak maken? Bel 06 14 76 08 30 of maak gebruik van het contactformulier.