Familie mediation

Als er binnen uw familie sprake is van een bepaald conflict of probleem kan familie mediation helpen om hierin te bemiddelen. De nauwe band tussen familieleden vraagt om een familiemediator die rekening houdt met het emotionele welzijn van alle betrokkenen. Een probleem tussen mensen die dicht bij elkaar staan, brengt vaak veel emoties met zich mee, zoals:

  • verdriet
  • onbegrip
  • woede
  • eenzaamheid
  • stress

Juist door de familieband is de kans groot dat u elkaar toch tegenkomt en dat wakkert de negatieve emoties nog meer aan. Zolang deze de boventoon blijven voeren is het moeilijk om op een neutrale en heldere manier te kijken naar wat er nu echt speelt. Laat mij u helpen om met mediation familieruzie tot de gewenste oplossing te komen. Het vermindert niet alleen de negatieve emoties, maar biedt ook ruimte voor begrip en verbondenheid.

Wanneer schakelt u een mediator in bij familieproblemen?

Situaties binnen het gezin of de familie, die zorgen voor communicatieproblemen, zijn met een mediator bij familieproblemen op te lossen. Hierbij kunt u denken aan meerdere betrokken partijen die een conflict of ruzie hebben vanwege:

  • langdurige familieruzies
  • machtsverhouding binnen het gezin of de familie
  • conflicten met betrekking tot een uitvaart en nalatenschap
  • zorgverdeling voor een familielid

Langdurige familieruzie

Heeft u een langslepend conflict met uw broers en zussen en is gezinsmediation nodig om dit voor eens en altijd de wereld uit te helpen? Misschien is het contact tussen u en uw ouders verstoord en ziet u zelf geen manier om het tij te keren. Neem contact op met Mediation Den Haag. Graag help ik u dan om weer nader tot elkaar te komen.

Familie mediation bij erfenis

Voorkom dat de familiebanden verder verslechteren na het overlijden van een dierbaar familielid en schakel deskundige hulp in. Zorg dat de erfenis met behulp van Familiemediator Den Haag op een menselijke manier en naar tevredenheid van iedereen in goede banen wordt geleid.

Vertrouwen en verbintenis herstellen

Familie mediation biedt emotionele ruimte aan alle betrokkenen en dat is van grote waarde. Het maakt dat de rouwperiode niet wordt overschaduwd door het onbegrip en de onenigheid. Hierdoor ontstaat de ruimte die nodig is om te rouwen om degene die is overleden. Herstel ook het vertrouwen en de verbintenis met andere familieleden en vind elkaar weer terug na het oplossen van de ruzie of het conflict. Het maakt het mogelijk om de stappen te zetten die nodig zijn om de nalatenschap tot in details samen te regelen.

Mediation familieruzie met meerdere partijen

Er zijn conflictsituaties binnen een familie of gezin waarbij de ruzie of het conflict zich niet beperkt tot twee partijen. Hierbij kunt u denken aan een nalatenschap waar familieleden uit meerdere takken bij betrokken zijn. Ook een familiebedrijf waarbij sprake is van een ruzie of onenigheid kent vaak meerdere partners, zoals vennoten en partners. Al deze partijen bij elkaar brengen en tot een bevredigende oplossing komen, vraagt om ondersteuning van een mediatior bij familieproblemen die via oprechte betrokkenheid de situatie in kaart brengt en oplost.

Snelle en effectieve oplossing voor alle betrokkenen

Hoe langer een ruzie of conflict binnen een familie of gezin voortduurt, hoe meer schade het tot gevolg heeft. Met familie mediation gaan we samen aan de slag om snel tot een effectieve oplossing te komen die bevredigend is voor alle familie- of gezinsleden. Dit bereiken we door de standpunten en belangen van elke betrokkene helder op papier te zetten en van daaruit te werken aan een oplossing waar een ieder zich in kan vinden.

Contact opnemen
Neem contact met mij op, zodat we aan de slag kunnen gaan om de gemoederen tot rust te brengen en tot een oplossing voor het probleem te komen.